• minimálny vek 18 rokov
  • vodičský preukaz skupiny B
  • predloženie vodičského preukazu, občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
  • pri firmách je vždy zmluvne viazaný vodič ako fyzická osoba
  • vozidlo smie nájomca riadiť sám, alebo spolucestujúci uvedený v nájomnej zmluve, ak použije k riadeniu niekoho iného, zodpovedá za spôsobené škody nájomca